Consejo rector

 

2017-2018

ERREKTORE KONTSEILUA / CONSEJO RECTOR

Lehendakaria / Presidente Ainara Barrio
Lehendakari ordea / Vicepresidente Itsaso Calviño
Idazkaria / Secretario Iban Vicente
Diruzaina / Tesorero Luis Lasa
Partaideak / Vocales  

     · Haur Hezkuntza / Educación Infantil

Koldo Rabadan
Alberto Sukia

     · Lehen Hezkuntza / Educación Infantil

     

Leire Jauregi
Ainara Barrio
Aitor Garmendia
Zuriñe Arsuaga
Goreti Agirre
Luis Lasa
Larraitz Gastesi

     · DBH / ESO

Itsaso Calviño
Iban Vicente
Idurre Imaz
Zuzendaria / Director Iker Gibelaalde
Etapako koordinatzaileak / Coordinadores de etapa  
     · HH Usue Sukia
     · LH Manex Kortejarena
     · DBH Saioa Mendia
Orientatzailea / Orientadora Ixi Urkola