Ohiko Batzar Orokorra 2018

Ibarran, 2018ko azaroaren 21ean.

UZTURPE IKASTOLA IRAKASKUNTZA KOOPERATIBA ELKARTEAREN OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

Gure  kooperatibaren Estatutu Sozialen 25. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz , Errektore Kontseiluak  Uzturpe Ikastola Irakaskuntza Kooperatiba Elkartearen Ohiko Batzar Nagusirako deia egiten du; batzar hori horrela egingo da:

EGUNA:      2018ko abenduaren 13a.

ORDUA:     18:30ean, lehenengo deialdian.

                   19:00etan, bigarren deialdian.

TOKIA:        Ibarrako Kultur Etxean.

GAI ZERRENDA

Bertan jorratuko diren gaiak honako hauek dira:

 1. Lehendakarien agurra.
 2. Aurreko urteko aktaren berri ematea.
 3. Ezohiko Batzarraren aktaren onarpena.
 4. Akta onartzeko bi bazkide izendatzea.
 5. Errektore Kontseilua berritzea.
 6. 2016-2021 Estrategi plana. 2018-19 Ikasturteko plana.
 7. 2017-2018ko ekitaldiari dagokion urteko kontuen kudeaketa eta 2018-2019ko aurrekontua aztertzea eta, hala badagokio, kontuak onestea.
 8. Ikastolako kuotak.
 9. 17-18 ikasturteko hainbat datu aurkeztea.
 10. Galdera-eskeak.

Ikastolako kide guztiok elkartuz, gure berriak ezagutzeko aukera ederra da. Egun horretan gure artean izango zaretelakoan, jaso ezazue gure agurrik beroena                                                                                          

Ainara Barrio

Errektore Kontseiluko Lehendakaria

(*) Ekonomi datuak aurretik aztertu nahi dituenak ikastolako idazkaritzan aztergai izango ditu.

 

Ibarra, 21 de noviembre de 2018

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE UZTURPE IKASTOLA IRAKASKUNTZA KOOPERATIBA ELKARTEA

De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de los Estatutos Sociales de nuestra Cooperativa, el Consejo Rector procede a convocar la Asamblea General Ordinaria de Uzturpe Ikastola Irakaskuntza Kooperatiba Elkartea la cual se celebrará:

           FECHA:    13 de diciembre de 2018.

           HORA:      18:30 horas en primera convocatoria.

                            19:00 horas en segunda convocatoria.

           LUGAR:    Casa de Cultura.

 

ORDEN DEL DIA

 1. Saludo del presidente.
 2. Notificación del acta del 2017.
 3. Aprobación del acta de la Asamblea extraordinaria.
 4. Designación de 2 socios para firmar el Acta de Asamblea.
 5. Renovación del Consejo Rector.
 6. Plan estratégico 2016 -2021. Plan del curso 2018-19.
 7. Examen de la gestión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del 2017-2018 y presupuesto del 2018-2019.
 8. Cuotas de la Ikastola.
 9. Presentación de algunos resultados del ejercicio 2017-2018.
 10. Ruegos y preguntas

Es una buena ocasión para juntarnos todos los integrantes de esta comunidad escolar y saber de ella. Recibid un afectuoso saludo. Os esperamos.

Ainara Barrio

Presidenta del Consejo Rector

 

(*) Quien quiera analizar los datos económicos los tiene a su disposición en secretaría.