Errektore Kontseilua

 

2019-2020

ERREKTORE KONTSEILUA / CONSEJO RECTOR

Lehendakaria / Presidente Koldo Rabadan
Lehendakari ordea / Vicepresidente Larraitz Gastesi
Idazkaria / Secretario Jessica Aguado
Diruzaina / Tesorero David Prados
Partaideak / Vocales  

     · Haur Hezkuntza / Educación Infantil

Naiara Lopetegi
Jessica Aguado
Eli Telleria
David Prados

     · Lehen Hezkuntza / Educación Infantil

     

Koldo Rabadan
Alberto Sukia
Maddi Soroa
Larraitz Gastesi
Jon Mintegiaga

     · DBH / ESO

Ramon Iglesias
Joseba Jauregi
Idurre Imaz
Zuzendaria / Director Usue Sukia
Etapako koordinatzaileak / Coordinadores de etapa  
     · HH Maria Probanza
     · LH Iker Gibelalde
     · DBH Aitor Bengoa
Orientatzailea / Orientadora Ixi Urkola