Ohiko Batzar Orokorra 2019

Ibarran, 2019ko azaroaren 12an.

 

UZTURPE IKASTOLA IRAKASKUNTZA KOOPERATIBA ELKARTEAREN OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

Gure  kooperatibaren Estatutu Sozialen 25. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz , Errektore Kontseiluak  Uzturpe Ikastola Irakaskuntza Kooperatiba Elkartearen Ohiko Batzar Nagusirako deia egiten du; batzar hori horrela egingo da:

EGUNA:      2019ko azaroaren 27a.

ORDUA:     18:30ean, lehenengo deialdian.

                   19:00etan, bigarren deialdian.

TOKIA:        Ibarrako Kultur Etxean.

 GAI ZERRENDA

Bertan jorratuko diren gaiak honako hauek dira:

 1. Lehendakarien agurra.
 2. Aurreko urteko aktaren berri ematea.
 3. Akta onartzeko bi bazkide izendatzea.
 4. Errektore Kontseilua berritzea.
 5. 2016-2021 Estrategi plana. 2019-20 Ikasturteko plana.
 6. 2018-2019ko ekitaldiari dagokion urteko kontuen kudeaketa eta 2019-2020ko aurrekontua aztertzea eta, hala badagokio, kontuak onestea.
 7. Eraikinaren egoera.
 8. 18-19 ikasturteko hainbat datu aurkeztea.
 9. Galdera-eskeak.

 

Ikastolako kide guztiok elkartuz, gure berriak ezagutzeko aukera ederra da. Egun horretan gure artean izango zaretelakoan, jaso ezazue gure agurrik beroena                                                                                                       

Koldo Rabadan

                                                              Errektore Kontseiluko Lehendakaria

 

(*) Ekonomi datuak aurretik aztertu nahi dituenak ikastolako idazkaritzan aztergai izango ditu.

 

 

Ibarra, 12 de noviembre de 2019

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE UZTURPE IKASTOLA IRAKASKUNTZA KOOPERATIBA ELKARTEA

 

           De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de los Estatutos Sociales de nuestra Cooperativa, el Consejo Rector procede a convocar la Asamblea General Ordinaria de Uzturpe Ikastola Irakaskuntza Kooperatiba Elkartea la cual se celebrará:

 

           FECHA:    27 de noviembre de 2019.

           HORA:      18:30 horas en primera convocatoria.

                            19:00 horas en segunda convocatoria.

           LUGAR:    Casa de Cultura.

 

ORDEN DEL DIA

 1. Saludo del presidente.
 2. Notificación del acta del 2018.
 3. Aprobación del acta de la Asamblea extraordinaria.
 4. Designación de 2 socios para firmar el Acta de Asamblea.
 5. Renovación del Consejo Rector.
 6. Plan estratégico 2016 -2021. Plan del curso 2019-20.
 7. Examen de la gestión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del 2018-2019 y presupuesto del 2019-2020.
 8. Situación del edificio.
 9. Presentación de algunos resultados del ejercicio 2018-2019.
 10. Ruegos y preguntas

 

Es una buena ocasión para juntarnos todos los integrantes de esta comunidad escolar y saber de ella. Recibid un afectuoso saludo. Os esperamos.

Koldo Rabadan

Presidente del Consejo Rector

 

(*) Quien quiera analizar los datos económicos los tiene a su disposición en secretaría.